home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

PT: integratie oefening

(dhcp - dns - arp - www)
 

dhcp-dns-arp-www

rechts-klik en “save as” (opslaan als) op de afbeelding om de PT-oefening te downloaden
Of klikken op deze link: dhcp-dns-arp-www

 1. De machines DHCP-1, PC0 t.e.m. PC3 zitten in hetzelfde lokaal ethernet op switch-1;
  • verbind de machines met de switch en kijk of de PC's alle een DHCP adres krijgen
  • klik op alle PCs, zet deze in DHCP, en tik daarna ipconfig in aan de command prompt.
  • noteer deze adressen, alsook het adres van de DHCP-server
    
 2. ga daarna naar simulatie mode en tik in de terminal van PC0 ipconfig /release
  • klik dan op #capture/forward, en kijk naar de message(s) die van en naar de DHCP-server bewegen
  • kijk ook telkens naar de inhoud
  • noteer wat je ziet.
  • zie je ook paketten vanuit de switch.
  • over welke protocollen gaat het (kijk in de event list van je 'simulation panel').
    
 3. doe vervolgens, nog steeds in simulatie mode op PC0 een ipconfig /renew
  • kijk naar de messages die van en naar de DHCP-server bewegen
  • kijk ook telkens naar de inhoud
  • noteer wat je ziet.
    
   Soms moet je enkele keren proberen.
    
 4. ga terug naar realtime
  • ping vanuit pc0 naar alle andere PC's en de DHCP-server
  • kijk naar je arp-table
  • welk commando heb je nodig?
    
 5. ga nu naar simulatie mode
  • maak de arp table leeg
  • ping naar PC1
  • kijk naar de messages die heen en weer bewegen
  • kijk ook telkens naar de inhoud
  • noteer wat je ziet
    
 6. ga terug naar realtime
  • pas de range van de DHCP-server aan van adres 10.0.0.221 t.e.m. 10.0.0.240
  • doe een ipconfig /renew op alle PC's en noteer je nieuwe adressen.
    
 7. verbind de DOCSIS via de juiste poort met switch-1. Kun je hem pingen vanuit PC0?
   
 8. verbind de DOCSIS via de juiste poort met de DNS-server. Kun je die nu pingen vanuit PC0?
   
 9. voer het commando nslookup ns1.linux800.be uit vanop PC0
  • als dit gelukt is doe je dit opnieuw in simulatiemode
  • kijk naar de messages die van PC0 naar en van de DNS bewegen
  • kijk ook naar hun inhoud.
    
 10. ga terug in realtime-mode
  • voeg een server toe naast de DNS en geef hem de naam WWW
  • verbreek de verbinding tussen DOCSIS en DNS en plaats er een HUB tussen, zet WWW ook op die hub.
  • doe op PC0 een nslookup www.linux800.be, en geef dit vast adres aan de WWW-server.
  • kun je nu surfen naar de nieuwe server?
  • ga naar simulatiemode
  • ga nogmaals naar de webpagina van www.linux800.be en volg de messages, en hun inhoud.
  • vervang de HUB door een SWITCH, werkt het nog?
    
 11. verander de website van de server WWW:
  • klik op de server
  • daarna op services
  • je zit onmiddellijk in HTTP
  • zoek in de lijst van webbestanden index.html en klik ernaast op edit - pas de pagina aan en klik op save.
  • test vanaf PC3 op www.linux800.be
    
 12. pas de scope van de DHCP-server aan:
  • klik op de DHCP-server
  • klik op services, daarna op DHCP
  • geef een range in van 111 t.e.m 200 en sla de config op
  • test: doe een renew op alle pc's