home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

switch rules

 
REGEL 1: Zit het SOURCE MAC-address al in de MAC-table?
Indien niet, voeg toe.
 
REGEL 2: is het DESTINATION-address een broadcast? (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
Indien JA: FORWARD het PACKET OVERAL behalve waar het vandaan komt, en waar geen HOST is aangesloten
 
REGEL 3: is het DESTINATION-address UNKNOWN (nog niet in de MAC-TABLE)
Indien JA: FLOODING = FORWARD het PACKET OVERAL behalve waar het vandaan komt, en waar geen HOST is aangesloten
 
REGEL 4:  
is het DESTINATION-address bekend (KNOWN) (in de MAC-TABLE)
EN
zitten source en destination elk op een andere poort?
Indien twee keer JA: FORWARD het PACKET alleen naar de DESTINATION
 
REGEL 5:
is het DESTINATION-address bekend (KNOWN) (in de MAC-TABLE)
EN
zitten source en destination allebei op dezelfde poort?
Indien twee keer JA: DROP het PACKET (de switch doet niets)
 
AGE OUT:
na 300 seconden “radio-stilte” verwijdert de switch MAC adressen uit de MAC-TABLE