home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

praktijkmodel deel 1

praktijkmodel

Het praktijkmodel dat we meestal in deze cursus gebruiken,
is een combinatie van de protocol-stack TCP/IP bovenop ETHERNET.
 
model
 
Het praktijkmodel is vooreerst een model. We stellen de protocollen die met elkaar samenwerken voor als een geheel van vertikale processen die informatie naar mekaar toeschuiven. We spreken over lagen.
 
Binnen éénzelfde machine werkt een bepaalde laag alleen samen met de lagen er net boven of er net onder.
 
Tussen 2 verschillende machines werkt de laag alleen samen met dezelfde laag op de andere machine. Horizontale communicatie.
 
Een protocol is een geheel van afspraken, een kader, waarbinnen met sleutelwoorden communicatie met een andere machine wordt opgezet. Protocollen werken horizontaal. Een toepassing bestaat meestal uit een service op één, en een client op een andere machine, die beide hetzelfde protocol gebruiken.
 
Een protocol-stack is een vertikale stapel van protocollen. Binnen één machine zorgen die er samen voor dat elke toepassing laag na laag (top down) in een transmissiemedium (kabel of wireless) terechtkomt op de juiste manier, voorzien van de juiste adressen. Hierna kan het pakket het netwerk doorstromen naar de juiste bestemming, om daarna weer op te klimmen in de protocolstack (bottom up) van de bestemming om de juiste toepassing te bereiken.
 
TCP/IP is de protocol-stack die het internet onderbouwt.
 
Ethernet is de technologie die het meest gebruikt wordt om desktops, laptops en servers, via een kabel met mekaar te verbinden in een lokaal netwerk (LAN).
 
Het praktijkmodel van deze cursus wordt door de meeste cursisten zelf gebruikt als ze op een bekabelde verbinding werken met LAN of INTERNET. Dit wordt door bijna alle bedrijven gebruikt op de werkvloer, en binnen de datacenters om servers aan mekaar te knopen.
 
Naast het praktijkmodel, bestaat er ook een DOD-model (Department Of Defense), dit is TCP-IP zonder een beschrijving van de onderste lagen.
Er bestaat ook een OSI-model (Open Systems Interconnection), vooral een model, met 7 lagen, waar applicatie-developers inspiratie uit putten.
 
In wat volgt hebben we het top-down over de vijf lagen en hun toepassingsgebied van het praktijkmodel.