home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

arp protocol

ARP dient om de link te leggen voor een host tussen een ip-adres en een mac-adres van een correspondent.

Als we met een host op de LAN willen communiceren, kennen we van deze host meestal het ip-adres, maar niet het MAC-adres; denk maar aan de 'default gateway'. Om dit te kennen zal ARP een broadcast versturen naar alle stations op de LAN. (broadcasts passeren nooit routers). Indien één van de hosts op de LAN zijn IP-adres herkent, zal deze antwoorden met een ARP-reply, waaring zich zijn MAC-adres bevindt.
ARP is een eenvoudig protocol.
 


 

 1. de frames
   
  arp-protocol

   
  ARP heeft zijn eigen TYPE-field waarde: 0806x
   
  Het eerste pakket is een MAC-broadcast van de aanvrager, naar alle correspondenten op de LAN.
   
  Het antwoord, de reply, is een UNIcast, gezien het MAC-adres van de aanvrager in de ARP-request zit vervat.
   

 2. wireshark
   
  ARP-request
   
  arp-wireshark-01

  In de ARP-request staat het veld dat we opvragen binair op 0, in dit geval het Target MAC address
   
  Het MAC-adres van de afzender staat twee keer in het frame, zowel in de frame header als in het ARP-pakket. Dat komt omdat ARP zelf, nooit het gehele frame ziet, maar slechts de payload zonder de headers.
   
  De opcode van request is hex 00 01x
   
  ARP-reply

  arp-wireshark-02

  We zien een UNI-cast, the ARP-request bevatte immers het MAC-adres van de requester.
   
  In de ARP-reply zien we alle velden van zender en ontvanger ingevuld.
   
  De opcode van reply is hex 00 02x