home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

ubuntu 16.04 net-server importeren

 1. Download vanaf de SFTP server of vanaf een mirror
  netuser@pc100 ~ $ get //sftp[-mirror]/ftp/public/vbox_machines/ubu16-NET-xyz.zip
    >>> 1.456.108.100 bytes downloaded

   

 2. Unzip de virtuele machine in je VMs folder
   
  Dit is meestal ... C:\Users\[username]\VirtualBox VMs
  Gebruik de GUI ...
  Daarna heb je deze files in je map ...
  ubu16-NET-xyz/ubu16-NET-xyz.vdi 
  ubu16-NET-xyz/Logs/
  ubu16-NET-xyz/Logs/VBox.log 
  ubu16-NET-xyz/ubu16-NET-xyz.vbox-prev 
  ubu16-NET-xyz/ubu16-NET-xyz.vbox 

   

 3. Importeer de machine in VirtualBox
   
  vbox-add

   

  vbox-add-2

   

 4. Kloon je server
   
  Dan moet je je server bij 'ik weet niet wat ik gedaan heb' ...
   
  what-do-i-do-now

   
  niet telkens opnieuw downloaden en importeren. Werk altijd op de klonen ( klones ... ? )
    

 5. Geef nieuwe MAC adressen aan beide netwerkadapters
   
  new-mac-adapter1

   

  new-mac-adapter2

   

 6. Doe een start van de virtuele server
   
  Logon met het gekende paswoord (denk eraan, je virtual heeft een QWERTY-keyboard-layout ... )
   
  Met
  $ loadkeys be

  staat hij tijdelijk in AZERTY
   
  Controlleer of je eerste netkaart in NAT een vbox NAT adres krijgt. Je andere netkaart zit in intnet en is manueel ingesteld ...
   

  logon-qwerty-check-ips

   

 7. Maak een ssh-verbinding vanaf W10 of Linux-MINT naar je server ...
   
  Er is port-forwarding ingesteld op je virtuele server zodat je kan inloggen vanaf je eigen command prompt, in AZERTY of whatever, in de gewenste kleur en met o.a. de mogelijkheid voor cut & paste ...
  Dat gebeurt dan naar localhost en op de vooraf ingestelde poort (in vbox) 12322
   
  C:\> ssh -p 12322 student@localhost
  student@localhost's password: ****** (in azerty)
   
  Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-148-generic x86_64)
   
  * Documentation: https://help.ubuntu.com
  * Management:   https://landscape.canonical.com
  * Support:    https://ubuntu.com/advantage
   
  Last login: Mon Jun 31 25:68:78 2081
  student@ubu16-NET-xyz:~$ 

  Je kan het poortnummer controlleren en zonodig wijzigen als je in de VBOX-settings van Adapter1 klikt op de button Port Forwarding ...

  port-forwarding-adapter1

   

  portforwarding-12322

   
  Op die manier kan je verschillende linux machines die in NAT zitten bereiken als je voor elke machine apart een ander port-number instelt.
   

 8. toetsenbord permanent goed zetten
   
  Tik het volgende in:
  $ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

   

 9. software updaten
   
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get upgrade

   

 10. shutdown, en maak een snapshot
   
  Snapshots zijn momentopnames van tussenstappen bij configuratie van machines. Zodra een tussenstap (of een eindresultaat) naar behoren werkt, maak je er een snapshot van (best na een shutdown, maar live kan ook).
  Maak regelmatig snapshots vooraleer je verder wil testen en configs en allerlei wil aanpassen ...
   
  where_is_my_snapshot

   
  !!! Have Fun !!!
   

 11. netstat -vatn
   
  Tik aan de command-line van je server netstat -vatn in om te kijken welke services allemaal actief zijn op deze server ...