home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

private address ranges in ipv4

 1. achtergrondinformatie
   
  https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
   
 2. ranges
   
  192.168.0.0/16
  172.16.0.0/12
  10.0.0.0/8
   
  De bovenstaande 3 ranges zijn voorzien voor private addressing in IPv4.
  Private addressing wordt gebruikt in combinatie met NAT: Network Address Translation (later) op de router.
   
 3. Doel van Private addressing:
  • oplossen van het ipv4 address exhaustion problem (veel meer internet deelnemers achter 1 publiek ipv4 adres
  • thuisnetwerk opzetten met zoveel deelnmers als men maar wenst
  • business netwerken via een NATTED firewall beter verdedigen met 3 zones (public, demilitarized zone, private) met split horizon voor DNS en e-MAIL.
    
 4. gebruik
   
  De 192.168.0.0/16 range wordt meestal gebruikt in combinatie met een mask /24. Het lijkt dan alsof men 256 netwerken met een /24 ter beschikking heeft.
  De keuze van de netmask is vrij tussen /30 en /16 maar de macht der gewoonte maakt dit moeilijker.
   
  De 172.16.0.0/12 range wordt meestal gebruikt in combinatie met een mask /16. Het lijkt dan alsof men 16 netwerken met een /16 ter beschikking heeft (172.16/16, 172.17/16, .. 172.31/16).
  De keuze van de netmask is vrij tussen /30 en /12
   
  De 10.0.0.0/8 wordt meestal gebruikt in combinatie met een /24 maar elke mask tussen /30 en /8 is mogelijk.

 5. ontstaan
   
  In een ver verleden bestond er classful ipv4 waarbij de netmask op voorhand vast lag. In classful ipv4 zat 10.0.0.0/8 in klasse A met een default mask /8, 192.168.x.0 zat in klasse C met een default mask /24 en 172.16-31.x zat in klasse B met een default mask /16.
  Dat de private ranges telkens in deze 3 klassen aanwezig zijn duidt op classful overgansmaatregelen van public naar private midden de jaren 1990.
   
 6. bronnen
   
  rfc 1918 Address Allocation for Private Internets
  rfc 2663 IP Network Address Translator [NAT] Terminology and Considerations
  en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion
  en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation