home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

ipv4 netmask

 1. doel van de netmask
   
  Een telefoonnummer bevat een landnummer en een abonneenummer.
   
  Zo ook wordt een ip-adres opgesplitst in een netwerk-prefix of network-identifier, afgekort, net-prefix of net-ID, en een host-identifier afgekort host-ID.
   
  Sommige literatuur spreekt ook over network number en host number.
   
  Omdat de splitsing van een ip-adres in net-ID en host-ID afhangt van de grootte van het netwerk, wordt bij elk ip-adres telkens de netmask meegegeven.
   
  Kijk even naar onderstaand voorbeeld:
   
  ipv4-addr_n_mask

   

 2. hoe splitsen met netmask in net-prefix en host-ID
   
  We hebben het volgende adres:
  192.168.11.201 netmask 255.255.255.0
   
  Het gedeelte waar de netmask binair 1 is wordt net-prefix
  Het gedeelte waar de netmask binair 0 is wordt de host-ID
   
  net-id

   
  Om de net-ID te vinden neem je het binaire gedeelte dat vast ligt in je netwerk, en vul je de rest rechts op met nullen. Daarna schrijf je het resultaat terug decimaal.
   
  Bij elke net-ID hoort altijd de netmask, anders weet je a.d.h.v. een net-ID alleen nog steeds niet hoe groot het netwerk is. In ons voorbeeld is
  de net-ID: 192.168.11.0 mask 255.255.255.0
   
  In praktijk wordt de host-ID nooit berekend. In ons voorbeeld zou die 0.0.0.201 zijn.
   

 3. CIDR ('slash') notatie
   
  Als we 255.255.255.0 binair uitschrijven krijgen we het volgende:
   
  11111111 11111111 11111111 00000000
   
  dit zijn 24 eentjes
   
  De slash notatie is niets minder dan het aantal binaire eentjes in het netmask, en wordt voorafgegaan door een /
   
  Voor 255.255.255.0 is dit /24
   
  Ons voorbeeld adres + netmask kan dan ook geschreven worden als 192.168.11.201/24
   
  Officieel heet deze notatie CIDR notation
   
 4. broadcast address
   
  Het allerlaatste adres in een netwerk wordt gebruikt om te broadcasten binnen dat netwerk.
   
  Om je broadcast-address te vinden neem je het binaire gedeelte dat vast ligt in je netwerk, en vul je de rest rechts op met eentjes. Daarna schrijf je het resultaat terug decimaal.
   
  classfull1

   
  In 192.168.11.0/24 is 192.168.11.255 het broadcast-address.
   

 5. aantal hosts in een netwerk
   
  In een ip-netwerk is het eerste ip-adres altijd net-prefix en het laatste ip-adres altijd broadcast adress.
   
  Het aantal ip-adressen in een netwerk wordt bepaald als volgt:

  • tel het aantal nullen in je netmask. Dit is je macht-getal
  • het aantal nullen is ook 32 - (het aantal eentjes) (zoals in de slash notatie)
  • het aantal ip-adressen is dan 2#nullen
    

  In ons voorbeeld zijn er 24 eentjes, en dus 8 nullen in de netmask.
  Het aantal ip-adressen is dan 28 = 256

  Het aantal bruikbare ip-adressen voor hosts is dan 256 - 2 = 254
  (want prefix en broadcast kunnen niet voor hosts gebruikt worden)