home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

de frame

frames

Een ethernet-frame is een afgelijnd geheel van doorgestuurde gegevens met verschillende velden voor o.a. adressering en errordetectie.
 
preamble:
De preamble neemt geen deel aan de communicatie. Het is een veld dat dient om de ontvanger te synchroniseren.
In ethernet ziet de preamble er als volgt uit:
 
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101011
 
In ethernet 802.3 is de preamble de eerste 7 octets van hierboven; de laatste octet wordt dan starting frame delimiter genoemd. Een octet is een geheel van 8 bits. In het voorbeeld hierboven zijn de 8 octets van mekaar gescheiden door een spatie.
 
Zodra de ontvanger een dubbele 1 ontvangt weet die dat de echte data van de MAC-laag begint.
 
destination MAC-address:
MAC adres van de bestemmeling
Een MAC-adres, ook wel fysiek adres genoemd, zit ingebakken in de hardware. Het bestaat uit 6 octets. De eerste 3 octets zijn een unieke code van de fabrikant, de laatste 3 octets zijn een serie-nummer.
 
source MAC-address:
MAC adres van de afzender
 
type-field:
een wijzer naar de hogere laag boven MAC, dat is vaak IPv4 (0800), IPv6 (86DD), ARP (0806). Er zijn er nog tientallen andere.
 

payload:
wordt ook vaak DATA genoemd.
De PAYLOAD bevat op zijn beurt de headers van de hogere lagen in de protocol-stack. Tenslotte bevat de PAYLOAD ook de message.

frame check sequence:
de frame check sequence is een checksum, vaak CRC (cyclic redundancy check) genoemd.
De checksum van het frame wordt als laatste veld van 32bit aangehecht aan het frame. De ontvanger herberekent. Indien er een verschil optreedt, gaat de ontvanger er van uit dat er een fout is opgetreden tijdens de transfert van het frame. Het frame wordt dan geDROPt.