home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

talstelsels

Gebruik windows calculator of kcalc om ip-adressen om te zetten van decimaal naar hexadecimaal en binair ... en omgekeerd
 
benodigdheden: windows computer met windows calculator, linux desktop met kcalc of MAC met OSX-calculator of de app BASE Converter op Android.

 1. windows calculator
   
  wincalc

   

  • start windows calculator
  • open view mode (zie figuur)
  • welke modus is er nu actief?
  • selecteer nu programmers mode in wincalc // of selecteer numeral system mode in kcalc
    
   kcalc

    

 2. talstelsels
   
  • welke talstelsels zijn beschikbaar in je rekentoestel?
  • welk talstelsel is actief
  • hoeveel cijfers heb je in decimale modus
  • hoeveel cijfers heb je in octale / hexadecimale en binaire modus?
    
  • zet je rekentoestel decimaal en tik het getal 15 in
  • klik vervolgens op bin en schrijf je resultaat op
  • klik nu op hex en schrijf je resultaat op
  • herhaal dit voor decimaal 11, 32, 65, 127, 250, 255 en 256
    
  • zet je rekentoestel nu in bin en tik 10011001 in
  • vertaal dit naar decimaal, vervolgens hexadecimaal
  • herhaal voor 11111111, 01000100, 1010, 1011, 1000 en 10111101
    
  • zet je rekentoestel nu in hex en tik AB in
  • vertaal dit naar binair, vervolgens decimaal
  • herhaal voor CD, EF, AA, AD, 9, 100, FF en 9F
    
 3. ip-adressen
   
  ip versie 4, worden ip-adressen opgeschreven als 4 decimale getallen (tussen 0 en 255) gescheiden door een punt. elk van die vier getallen noemen we een octet.
   
  • Hoevel bits (een binair cijfer) bevat het getal 255?
    
   Een octet bevat altijd 8 bits - als er maar drie beduidende cijfers zijn vul je links aan met nullen.
    
   16 ziet er dan uit als 0001 0000
   en
   96 ziet er dan uit als 0110 0000
    
   Voor de leesbaarheid voegen we in doorlopende tekst soms een spatie toe middenin het octet.
    
  • Zet nu de volgende ip-adressen om naar binair:
   • 192.168.5.1
   • 10.0.255.23
   • 172.16.5.188
     
  • Zoek je eigen ip-adres op en zet dit om naar binair ... dit kan met ipconfig aan de windows command prompt en met ifconfig in de bash-shell van mac en linux.
    
 4. broadcast adressen
   
  Een MAC-address bestaat uit 6 octets, en wordt altijd hexadecimaal uitgeschreven. De MAC-broadcast is altijd FF:FF:FF:FF:FF:FF
  Die wordt o.a. gebruikt door de protocollen ARP en DHCP.
   
  Er bestaat een ipv4 adres dat limited broadcast destination address heet. Dit is 255.255.255.255 ( https://tools.ietf.org/html/rfc6890 -- https://tools.ietf.org/html/rfc919#section-7 )
   
  • Zoek je eigen MAC-adres (=PHYSICAL address of HARDWARE address) op met ipconfig /all aan de windows command prompt of met ifconfig in de bash-shell van mac en linux, en zet dit om naar binair ...
  • Schrijf daarna het MAC-broadcast address binair
  • Schrijf tenslotte de ipv4 limited broadcast destination in binaire vorm.