home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

mac adressen

 1. wat
   
  Een MAC-address, ook wel physical address of hardware address genoemd, bestaat uit 6 octets, en wordt altijd in hexadecimale vorm geschreven.
   
  Voorbeeld:
  08:00:27:be:83:95
   
  Een MAC-adres is een combinatie van 2 gedeelten:
  De eerste 3 octets geven de fabrikant aan, we noemen die de vendor-ID of OUI (organizationally unique identifier);
  de laatste 3 octets geven een seriëel nummer van die fabrikant/vendor/organizatie.
  Net als met een geboortedatum of met een rijksregisternummer kun je a.d.h.v. het MAC-adres niet te weten komen waar de netwerkkaart zich bevindt. Die informatie zit een laag hoger, in de internetlaag of netwerklaag, in het IP-adres.
   
  Om de constructeur van een netwerkkaart te weten te komen bestaan er enkele nuttige websites die de eerste drie octets van een MAC-adres voor je opzoeken en omzetten.
   
  Dit is één zo'n site: arul's utilities
   
  mac-address-lookup

   

 2. je mac-adres vinden
   
  Dat is meestal makkelijkst aan de command prompt;
   
  Windows command prompt  ipconfig:
   
  C:\Windows\system32>ipconfig /all
  Windows IP Configuration
   
  Host Name . . . . . . . . . . . . : IE9Win7
  Primary Dns Suffix . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : linux800.local
   
  Ethernet adapter Local Area Connection 2:
   
  Connection-specific DNS Suffix . : linux800.local
  Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-94-CD-ED
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cad:9321:168e:83e3%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.2.15(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, October 05, 2017 1:15:06 AM
  Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, October 06, 2017 1:15:06 AM
  Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.2.2
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268959783
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-F9-AF-00-00-15-5D-E6-C5-E3
   
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                    192.168.0.11
                    195.130.131.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
   
  Tunnel adapter isatap.linux800.local:
   
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . : linux800.local
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

  In het tweede tekst-blok, bij ethernet adapter local area connection 2 zien we het volgende:
   
  Ethernet adapter Local Area Connection 2:
   
  Connection-specific DNS Suffix .. : linux800.local
  Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . :  08-00-27-94-CD-ED
   
  Linux shell  ip addr:
   
  user@M17 ~ $  ip addr

  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
  link/ether 08:00:27:a0:a0:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth0

  ... en kijk dan naar de tweede regel link/ether
   
  Linux shell  ifconfig:
   
  user@M17 ~ $ ifconfig

  eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 68:05:ca:3e:09:d0 
     inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:39798815 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:21366437 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:45231213190 (45.2 GB) TX bytes:2824498615 (2.8 GB)
     Interrupt:17 Memory:f04c0000-f04e0000 

  ... MAC-adres staat achteraan op de eerstre regel bij HWaddr
   

 3. oefening
   
  • zoek je eigen MAC-adres(sen) op
  • zoek daarna op een website de fabrikant op van de kaart
  • breng je arp-table op scherm (c:\> arp -a) en zoek sommige mac-adressen uit de arp-table op
  • kijk in packet-tracer naar de mac-adressen en zoek die ook op