home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

capture ARP met WIRESHARK

 1. start Linux Mint (bridged of NAT)
   
 2. open een terminal en installeer wireshark en net-tools :
   
  gebruiker@linuxhost: ~ $ sudo apt install wireshark net-tools
   
  [sudo] password for gebruiker: x*x*x*x*x*x*x
   
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  The following NEW packages will be installed:
  wireshark
   
  ... (ingekort) ...
   
  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 379 not upgraded.
  Need to get 0 B/5.498 B of archives.
  After this operation, 59,4 kB of additional disk space will be used.
  Selecting previously unselected package wireshark.
  (Reading database ... 223694 files and directories currently installed.)
  Preparing to unpack .../wireshark_2.2.6+g32dac6a-2ubuntu0.16.04_amd64.deb ...
  Unpacking wireshark (2.2.6+g32dac6a-2ubuntu0.16.04) ...

  Tijdens het proces wordt ook gevraagd of non-root users gebruik mogen maken van wireshark. Beter antwoorden met YES
   

 3. voeg je huidige user toe aan de groep wireshark
   
  gebruiker@linuxhost :~$ sudo usermod -aG wireshark <username>
  [sudo] password for gebruiker:
  (paswoord wordt alleen gevraagd als het al een tijdje geleden is dat je sudo gebruikte)
   
  Je kan kijken of de gebruiker is toegevoegd met het commando:
   
  gebruiker@linuxhost :~$ grep wireshark /etc/group
   
 4. configureer je vbox-netwerk als internal network:
   
  • rechtsklik eerst in je virtualbox status balk op je network icon, klik network settings en selecteer internal network (intnet) ...
    
   vbox-net-settings

    

 5. configureer je linux-mint netwerk statisch (10.0.1.1/24)
   
  • in linux-mint ... : rechtsklik je netwerk-icon
   rechtsonder in de taakbalk van linux-mint MATE ...
    
   network-manager2

    

  • klik dan op connection information om je huidige config te zien,
   vervolgens op close
    
   network-manager1

    

  • klik weer rechts op je mint-mate netwerk-icon
   en daarna op edit connections
    
   network-manager0

    

  • selecteer wired connection
  • daarna edit
  • zet je invulvenster op maximale grootte
  • vervolgens de TAB IPv4Settings
  • selecteer method manual
    
   network-manager3

    

  • voer het adres 10.0.1.1 in en netmask 24
   (geen gateway / geen dns)
   (maak je invulvenster groot genoeg -- anders zie je helemaal niet wat je doet)
    
  • klik close
    
  • controlleer ... klik weer op connection information
    
 6. bekijk je netwerk settings in de terminal
   
  open een terminal en tik
  user@linuxhost ~ $ ifconfig
  enp0s3  Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:90:49:92 
     inet addr:10.0.1.1 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::371b:fab5:3b84:e172/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:738 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:417 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:77552 (77.5 KB) TX bytes:43503 (43.5 KB)

   

 7. log uit en terug in
  Om de rechten van wireshark te krijgen moet je uitloggen en daarna inloggen
   
 8. clone 2 Windows w2k machines
  • noem ze w2k-A01 en w2k-A02 (misschien heb je die machines nog van een vorige oefening)
  • zet ze in virtualbox in internal network (intnet)
  • start ze op, verander de hostname corresponderend aan de vbox-naam, verander de achtergronden zodat je kan zien met welke machine je bezig bent
    
 9. configureer het netwerk van A01 op 10.0.1.101/24 en dat van A02 op 10.0.1.102/24
   
 10. kijk of de windows machines mekaar en de linux mint kunnen pingen
   
 11. zet machine A02 tijdelijk uit, die kun je straks gebruiken voor meer testen
   
 12. start vervolgens in linux mint wireshark,
  daarna capture op enp0s3 ...
   
  • als het vorige niet werkt (je vindt geen netkaarten)
   open dan een terminal en tik
   user@mint20 $ sudo wireshark
    
   wireshark-start

    

 13. open een command-prompt terminal in je windows 2000 machine A01
   
 14. tik daar eerst arp -d
   
 15. vervolgens arp -a
   
 16. dan ping 10.0.1.1 in de windows command prompt
   
 17. stop de capture op de linux wireshark
   
 18. analyzeer
   
 19. wat doen arp -a en arp -d?
   
 20. ... en probeer opnieuw ...
   
 21. zet nu de A02 aan
   
 22. ... probeer meer commando's arp -a / arp -d / ping en hun gevolgen op wireshark ...
   
 23. zijn de commando's arp -a en arp -d hetzelfde in linux (use man arp)?