home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

ACLs - termen, begrippen en CLI

 
ACL staat voor Access Controll List
 
Een ACL bestaat uit minstens EEn ACE, een Access Controll Entry. Deze wordt vaak ook ACL Statement genoemd.
 

REGELS en BENAMINGEN

 • een standaard ACL filtert alleen op source IP
 • een extended ACL kan filteren op source IP, destination IP,
  TCP en UDP, source en destination port numbers
 • een ACL bekijkt regel per regel of er een MATCH is.
  • de eerste MATCH wordt gevolgd.
  • als er 3 regels achter mekaar staan en de eerste regel is een MATCH , dan worden regels 2 en 3 niet meer bekeken.
  • zijn er geen matches, dan volgt de implicit deny die onzichtbaar staat aan het eind van elke ACL; elke pakket zonder MATCH wordt altijd geweigerd door deze implicit deny .
 • een inbound ACL filtert op incoming packets, en doet dit voor het routen.
 • een outbound ACL filtert na het routen, als de pakketten de router via een interface verlaten.
 • een numbered ACL wordt geidentificeerd aan de hand van een nummer
 • een named ACL wordt geidentificeerd aan de hand van een naam.
  Je kiest een nummer of een naam -- niet beiden.
 • plaats standard ACLs zo kort mogelijk bij de bestemming van het pakket
 • plaats extended ACLs zo kort mogelijk bij de bron van het pakket
 • een ACL bevat een ip-adres en een wildcard. Een wildcard is een omgekeerde netmask (zie OSPF http://netwerk800.be/routing/ospf/basic-dynamic-routing-ospf punt 3)
   
  • 192.168.10.0 wildcard 0.0.1.255
   betekent alle adressen in de range
   192.168.10.0 tot 192.168.11.255
    
  • 10.0.0.0 wildcard 0.31.255.255
   betekent alle adressen in de range
   10.0.0.0 tot 10.31.255.255
    
  • als je als wildcard host gebruikt betekent dit 0.0.0.0
   (match ALL bits -> slechts 1 adres)
  • als je als wildcard any gebruikt, betekent dit 255.255.255.255
   (match NO bits -> ALLE adressen)
    
 • implicit DENY: alles wat niet wordt toegelaten in een ACL
  (gelezen van boven naar onder) wordt ge-denied