home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

FTP anonymous

 • servers
   
  Vraag aan de docent het ip-adres van een anonymous FTP server, of gberuik EEn van de onderstaande machines:
  ftp.heanet.ie // ftp.vub.ac.be // ftp5.gwdg.de // ftp.fau.de // ftp.sunet.se // ftp.funet.fi // ftp.belnet.be // ftp.astro.ulg.ac.be (2018)
  -- spreek met mekaar af wie welke server gebruikt. De meeste servers hebben een limiet van 2 users per public ip-connection.
   
  Gebruik de UBU16-NET-xyz om FTP op te testen. Deze machine heeft zowel anonymous login als user login (zie verder 'FTP met login').

Gebruik de linux CLI (in een virtuele machine) om deze en volgende oefening tot een goede einde te brengen ... ftp clients werken niet goed vanuit de windows CLI ....
  

 • inleiding 
   
  FTP is een protocol: File Transfer Protocol. Het bestaat al sedert 1971 (RFC114) en in zijn huidige vorm sedert 1985 (RFC959). File transfert is één van de belangrijkste activiteiten op netwerken. De basisnoodzaak is in de voorbije halve eeuw nooit veranderd: "We willen file A op computer 1 ook op computer 2, en kan dat asjeblief via het netwerk"
   
  Er bestaan heel veel grafische ftp clients. Firefox, Konqueror, FileZilla, gFTP, WS-ftp, ... om er maar een paar te noemen. In het verleden werd FTP al vervangen door HTTP voor eenvoudige downloads. En hoewel FTP langzaam vervangen wordt door SFTP voor uploads, is het nog steeds een belangrijk protocol in de wereld van de web-developpers en systeembeheerders.
   
  Er bestaan eveneens ftp clients voor de shell: Midnight Commander, TNftp, lftp en wget om er een paar te noemen. Hier focussen we echter op de standaard ftp client zoals die in 4.2BSD unix zijn intrede deed. Deze ftp client komt standaard voor bij alle linux, bsd en unix versies, Mac en Windows.
   
  We gebruiken ftp versie 0.17-19build1 in onze voorbeelden
   
  Meer weten: en.wikipedia.org/wiki/Ftp
   
 • anonymous FTP
   
  Veruit het meeste ftp verkeer om bestanden te downloaden van een publieke server gebeurt als anonymous user. Een dergelijke publieke server is ftp.belnet.be. Je kan hem bereiken via http, rsync en ftp. Op ftp.belnet.be kan je echter maar met 2 of 3 tegelijk; in klas-verband werk je beter met de ftp-server van de leraar: lap2012
   
 • ftp starten en inloggen
   
  Vervang in de volgende voorbeelden ftp.belnet.be door een bereikbare machine, spreek met mekaar af ... https://ftpclientserversites.com/anonymous-ftp-sites-in-domain-be/
   
  Tik hetvolgende in:
   
  $ ftp ftp.belnet.be
  Connected to hydra.belnet.be.
  220-Welcome to the BELNET public FTP cluster server ftp.belnet.be
    
  This archive is provided through a cluster of 12 double dual cores Intel Xeon 3 GHz processors machines, each having 4 GB of RAM. The 16 TB FTP archives is taken from an iSCSI SATA SAN.
  This cluster is located in Brussels, Belgium and operated by BELNET, the belgian Education and Research Network. If you have any problem, question or mirror request, please send them to ftpmaint@belnet.be
  This archive is also available through the following means:
  RSYNC rsync.belnet.be (IPv4)
  HTTP http://ftp.belnet.be (IPv4 + IPv6)
  FTP ftp://ftp.belnet.be (IPv4 + IPv6)
  Note: opening too many parallel connections to this host is considered an abuse.
  Currently used storage capacity : 15T
   
  220 ProFTPD 1.3.2 Server (BELNET FTPD Server) [193.190.67.15]
   
  Name (ftp.belnet.be):  anonymous
   
  331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
   
  Password:  whateveryouwant
   
  230 Anonymous access granted, restrictions apply
  Remote system type is UNIX.
  Using binary mode to transfer files.
   
  ftp>  quit
   
  221 Goodbye.

  De server wacht nu op een reactie van ons met de ftp> prompt.
   
  We tikken geen url in zoals bij firefox of bij wget maar gewoon het commando ftp gevolgd door de hostname of zijn ip-adres.
   
  Bij inloggen geeft de server een heleboel informatie over zichzelf, en over wat er mag gebeuren door wie.
   
  Daarna vraagt hij om een usernaam. In ons geval loggen we in als anonymous.
  Welk paswoord dat we daarna intikken heeft bij ftp.belnet.be geen enkel belang. Bij sommige ftp-servers wordt een email-adres gevraagd als paswoord, maar om spam te vermijden tik je dan beter iets onbestaands in als napoleon@france.fr
   
  Om ftp te verlaten tikken we quit.
   
  Een ftp server is altijd beleefd en geeft een leesbaar antwoordt na elke <ENTER> van jouw kant. Het protocol geeft ook nog een drie cijferige code mee: de completion reply. Jouw client stuurt primtives naar de server.
   
  Meer over deze replies vind je hier: en.wikipedia.org/wiki/List_of_FTP_server_return_codes
  Meer over de primitives hier: nsftools.com/tips/RawFTP.htm
   
  Je kan nu even kijken met wireshark hoe FTP in mekaar zit ...
   

 • tikfouten
   
  Soms gebeurt het dat we een tikfout maken bij de servernaam. Bekijk even het volgende voorbeeld:
  $ ftp ftp.belnet.be
   
  ftp: ft.belnet.be: Unknown host
  ftp> open ftp.belnet.be
  Connected to hydra.belnet.be.
  220-Welcome to the BELNET public FTP cluster server ftp.belnet.be !
  ...
  ftp> close
   
  221 Goodbye.
  ftp> 

  Na de melding unknown host, blijft de ftp prompt wachten op je commando's. In plaats van quit in te tikken en van vooraf aan te herbeginnen kunnen we de verbinding openen met het open commando. Indien we een sessie afsluiten met close, blijft de ftp prompt staan.
   

 • .. nog meer
   
  Welke commando's je in ftp allemaal ter beschikking hebt zie je als je het vraagteken "?" intikt aan de ftp prompt:
  ftp> ?
   
  Commands may be abbreviated. Commands are:
   
  !      dir     mdelete   qc     site
  $      disconnect mdir    sendport  size
  account   exit    mget    put     status
  append   form    mkdir    pwd     struct
  ascii    get     mls     quit    system
  bell    glob    mode    quote    sunique
  binary   hash    modtime   recv    tenex
  bye     help    mput    reget    tick
  case    idle    newer    rstatus   trace
  cd     image    nmap    rhelp    type
  cdup    ipany    nlist    rename   user
  chmod    ipv4    ntrans   reset    umask
  close    ipv6    open    restart   verbose
  cr     lcd     prompt   rmdir    ?
  delete   ls     passive   runique
  debug    macdef   proxy    send

   
  Indien je meer informatie wenst over één specifiek ftp-commando, kun je hulp opvragen als volgt:

  ftp> ? close
  close     terminate ftp session
   
  ftp> ? quit
  quit     terminate ftp session and exit
   
  ftp> ? exit
  exit     terminate ftp session and exit
   
  ftp> ? bye
  bye      terminate ftp session and exit

   
  In de man pagina's staat er nog wat meer uitleg:

  $ man ftp
   
  FTP(1)               BSD General Commands Manual               FTP(1)
  NAME
   ftp — Internet file transfer program
  SYNOPSIS
   ftp [-pinegvd] [host [port]]
   pftp [-inegvd] [host [port]]
  DESCRIPTION
  Ftp is the user interface to the Internet standard File Transfer Protocol. The program allows a user to transfer files to and from a remote network site.
   
  Options may be specified at the command line, or to the command interpreter.
   
  ...
  close  Terminate the FTP session with the remote server, and return
     to the command interpreter. Any defined macros are erased.
   
  bye   Terminate the FTP session with the remote server and exit
     ftp. An end of file will also terminate the session and exit.

   

 • ls / dir / cd
   
  Het leren werken met de ftp prompt is niet moeilijk. De commando's zijn gemaakt voor unix in de jaren zeventig. De root directory is gewoon / en de directories zijn van mekaar gescheiden door diezelfde forward slash /
   
  Eén van de eerste dingen die we willen doen op een onbekende server, is rondkijken wat er allemaal op zo'n server staat. Dat doen we met het commando ls. Naar een andere directory hoppen doen we met cd. Het commando dir doet hetzelfde als ls. Met pwd brengen we de huidige server-directory op scherm.
  ftp> open ftp.belnet.be
   
  Connected to hydra.belnet.be.
  220-Welcome to the BELNET public FTP cluster server ftp.belnet.be !
  220 ProFTPD 1.3.2 Server (BELNET FTPD Server) [193.190.67.15]
  Name (ftp.belnet.be:jan): anonymous
  331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
  Password: x-x-x-x-x
  230 Anonymous access granted, restrictions apply
  Remote system type is UNIX.
  Using binary mode to transfer files.
  ftp> ls
   
  200 PORT command successful
  150 Opening ASCII mode data connection for file list
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp      28 Jun 17 2009 debian -> mirror/ftp.debian.org/debian
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp       0 Mar 4 2010 keepalive.txt
  drwxr-xr-x 96 ftp   ftp     4096 May 21 18:30 mirror
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp       6 Jun 17 2009 mirrors -> mirror
  drwxr-xr-x  2 ftp   ftp     4096 May 10 08:35 packages
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp       1 Jun 17 2009 pub -> .
  226 Transfer complete
  ftp> dir
   
  200 PORT command successful
  150 Opening ASCII mode data connection for file list
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp      28 Jun 17 2009 debian -> mirror/ftp.debian.org/debian
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp       0 Mar 4 2010 keepalive.txt
  drwxr-xr-x 96 ftp   ftp     4096 May 21 18:30 mirror
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp       6 Jun 17 2009 mirrors -> mirror
  drwxr-xr-x  2 ftp   ftp     4096 May 10 08:35 packages
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp       1 Jun 17 2009 pub -> .
  226 Transfer complete
  ftp> cd mirror
   
  250 CWD command successful
  ftp> ls
   
  200 PORT command successful
  150 Opening ASCII mode data connection for file list
  drwxr-xr-x  2 ftp   ftp     4096 Jun 17 2009 BELNET-honeypot
  drwxr-xr-x  8 ftp   ftp     4096 Sep 15 10:00 FOSDEM
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp      853 Sep 15 20:00 HEADER.html
  drwxr-xr-x  2 ftp   ftp     4096 Jun 17 2009 Mandrakelinux
  drwxr-xr-x  5 ftp   ftp     4096 Sep 15 01:00 PortablePython
  drwxr-xr-x  5 ftp   ftp     4096 May 16 2006 apt.bxlug.be
  drwxr-xr-x 11 ftp   ftp    507904 Apr 4 13:27 archlinux.org
  drwxr-xr-x  8 ftp   ftp     4096 May 1 13:43 backports.org
  drwxr-xr-x  2 ftp   ftp     4096 Mar 4 2010 backtrack
  drwxr-xr-x  4 ftp   ftp     4096 May 8 06:07 baron.haiku-os.org
  drwxr-xr-x  3 ftp   ftp     4096 Jun 17 2009 blastwave.org
  drwxr-xr-x  3 ftp   ftp     4096 Jun 17 2009 cdimage.ubuntu.com
  ...
  drwxr-xr-x 23 ftp   ftp     4096 Sep 14 04:05 www.tldp.org
  drwxr-xr-x  4 ftp   ftp     4096 Jun 23 2009 xorp.org
  drwxr-xr-x  4 ftp   ftp     4096 Apr 7 14:33 yoper.com
  226 Transfer complete
  ftp> cd ..
   
  250 CWD command successful
  ftp> pwd
   
  257 "/" is the current directory
  ftp> quit
   
  221 Goodbye

   

 • passive or not passive
   
  Soms lukt de verbinding met een ftp-server wel, maar zodra we het commando ls intikken gaat er wat fout. De machine van waarop we de volgende ftp sessie draaien staat achter NAT of achter een firewall.

  jan@gogo1:~$ ftp ftp.belnet.be
   
  Connected to hydra.belnet.be.
  220-Welcome to the BELNET public FTP cluster server ftp.belnet.be !
  220 ProFTPD 1.3.2 Server (BELNET FTPD Server) [193.190.67.15]
  Name (ftp.belnet.be:jan): anonymous
  331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
  Password: <ENTER>
  230 Anonymous access granted, restrictions apply
  Remote system type is UNIX.
  Using binary mode to transfer files.
  ftp> ls
  200 PORT command successful

  ... en daarna niets meer. We wachten ongeveer een minuut en drukken dan ongeduldig <CTRL><C>.
  ^C
  421 Service not available, remote server has closed connection
  receive aborted
  waiting for remote to finish abort
   

  Het ftp protocol ligt zelf aan de basis van dit probleem: bij het downloaden (en ls downloadt de inhoud van een directory) neemt de server het initiatief om een sessie open te zetten naar de client, en NAT-routers vinden geen reverse port en houden deze pakketten standaard tegen.
   
  Met het commando passive, draaien we de synchronisatie om: de server biedt een socket aan om op te verbinden, en de client initialiseert de verbinding:

  ftp> open ftp.belnet.be
  Connected to hydra.belnet.be.
  220-Welcome to the BELNET public FTP cluster server ftp.belnet.be !
  220 ProFTPD 1.3.2 Server (BELNET FTPD Server) [193.190.67.15]
  Name (ftp.belnet.be:jan): anonymous
  331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
  Password: <enter>
  230 Anonymous access granted, restrictions apply
  Remote system type is UNIX.
  Using binary mode to transfer files.
   
  ftp> passive
  Passive mode on.
   
  ftp> ls
  227 Entering Passive Mode (193,190,67,15,201,218).
  150 Opening ASCII mode data connection for file list
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp      28 Jun 17 2009 debian -> mirror/ftp.debian.org/debian
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp       0 Mar 4 2010 keepalive.txt
  drwxr-xr-x 96 ftp   ftp     4096 May 21 18:30 mirror
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp       6 Jun 17 2009 mirrors -> mirror
  drwxr-xr-x  2 ftp   ftp     4096 May 10 08:35 packages
  lrw-r--r--  1 ftp   ftp       1 Jun 17 2009 pub -> .
  226 Transfer complete
  ftp> 

   

 • downloaden met get en mget 
   
  anonymous ftp gebruiken we om iets te downloaden. Dat doen we met het commando get
  ftp> pwd
   
  257 "/mirror/ftp.debian.org/debian/pool/contrib/g/googleearth-package" is the current directory
   
  ftp> ls
   
  200 PORT command successful
  150 Opening ASCII mode data connection for file list
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp      835 Apr 18 2008 googleearth-package_0.5.4.dsc
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp     19720 Apr 18 2008 googleearth-package_0.5.4.tar.gz
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp     9428 Apr 18 2008 googleearth-package_0.5.4_all.deb
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp      943 Dec 8 2009 googleearth-package_0.5.7.dsc
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp     21418 Dec 8 2009 googleearth-package_0.5.7.tar.gz
  -rw-r--r--  1 ftp   ftp     10696 Dec 8 2009 googleearth-package_0.5.7_all.deb
  226 Transfer complete
   
  ftp> get googleearth-package_0.5.7_all.deb
   
  local: googleearth-package_0.5.7_all.deb remote: googleearth-package_0.5.7_all.deb
  200 PORT command successful
  150 Opening BINARY mode data connection for googleearth-package_0.5.7_all.deb (10696 bytes)
  226 Transfer complete
  10696 bytes received in 0.24 secs (43.5 kB/s)

  Dat werkt goed, maar get houdt niet van wildcards. Indien we meerdere files willen downloaden met gebruik van wildcards, gebruiken we mget.

  ftp> get *
   
  local: 01_123.jpg remote: *
  200 PORT command successful
  550 *: No such file or directory
   
  ftp> mget *
   
  mget googleearth-package_0.5.4.dsc? y
  200 PORT command successful
  150 Opening BINARY mode data connection for googleearth-package_0.5.4.dsc (835 bytes)
  226 Transfer complete
  835 bytes received in 0.02 secs (36.3 kB/s)
  mget googleearth-package_0.5.4.tar.gz? y
  200 PORT command successful
  150 Opening BINARY mode data connection for googleearth-package_0.5.4.tar.gz (19720 bytes)
  226 Transfer complete
  19720 bytes received in 0.38 secs (50.6 kB/s)
  ...

  Het vervelende van mget is dat het telkens om bevestiging vraagt. Na het commando prompt off vraagt mget niets meer:

  ftp> prompt off
   
  Interactive mode off.
  ftp> mget *
   
  local: googleearth-package_0.5.4.dsc remote: googleearth-package_0.5.4.dsc
  200 PORT command successful
  150 Opening BINARY mode data connection for googleearth-package_0.5.4.dsc (835 bytes)
  226 Transfer complete
  835 bytes received in 0.01 secs (116.7 kB/s)
  local: googleearth-package_0.5.4.tar.gz remote: googleearth-package_0.5.4.tar.gz
  200 PORT command successful
  150 Opening BINARY mode data connection for googleearth-package_0.5.4.tar.gz (19720 bytes)
  226 Transfer complete
  19720 bytes received in 0.10 secs (185.4 kB/s)
  ...
  ftp> 

   

 • ascii en binary
   
  Als we wat downloaden met get of mget gaat ftp er meestal van uit dat het om binary files gaat. Indien we echter tekstfiles willen downloaden, komt het EOF karakter in binary mode niet altijd goed mee. Om hieraan te verhelpen kunnen we de download mode switchen tussen binary en ascii. Met het commando type brengen we de download mode op scherm.
   
  Kijk even naar het volgende voorbeeld:
  ...
  230 Anonymous access granted, restrictions apply
  Remote system type is UNIX.
  Using binary mode to transfer files.
   
  ftp> ascii
  200 Type set to A
   
  ftp> type
  Using ascii mode to transfer files.
   
  ftp> binary
  200 Type set to I
   
  ftp> type
  Using binary mode to transfer files.
   
  ftp> 

   

 • wget als alternatief
   
  Met de utility wget lukt een ftp download dikwijls beter dan met ftp zelf. Bij een onverwacht verbreken van de verbinding, herstelt wget deze eigenhandig, en downloadt hij verder vanaf het punt waar hij reeds gekomen was. wget is een één-regel-commando dat zich via echo makkelijk laat 'pipen' naar at. Op die manier kunnen we een download schedulen.
   
  $ wget ftp://ftp.debian.org/debian/pool/contrib/g/googleearth-package/*
   
  --2010-09-16 00:13:06-- ftp://ftp.debian.org/debian/pool/contrib/g/googleearth-package/* => `.listing'
  Resolving ftp.debian.org... 130.89.149.226, 2001:610:1908:a000::149:226
  Connecting to ftp.debian.org|130.89.149.226|:21... connected.
  Logging in as anonymous ... Logged in!
  ==> SYST ... done.  ==> PWD ... done.
  ==> TYPE I ... done. ==> CWD (1) /debian/pool/contrib/g/googleearth-package ... done.
  ==> PASV ... done.  ==> LIST ... done.
  [ <=>                            ] 655     --.-K/s  in 0s   
  2010-09-16 00:13:06 (90.7 MB/s) - `.listing' saved [655]
  Removed `.listing'.
  --2010-09-16 00:13:06-- ftp://ftp.debian.org/debian/pool/contrib/g/googleearth-package/googleearth-package_0.5.4.dsc
      => `googleearth-package_0.5.4.dsc'
  ==> CWD not required.
  ==> PASV ... done.  ==> RETR googleearth-package_0.5.4.dsc ... done.
  Length: 835
  100%[==========================================================>] 835     --.-K/s  in 0.008s 
  ...
  $ echo "wget ftp://ftp.belnet.be/mirror/linuxmint/linuxmint-debian-201009-gnome-dvd-i386.iso" | at now +100 minutes
   
  warning: commands will be executed using /bin/sh
  job 4 at Thu Sep 16 01:57:00 2010