home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

FTP met login

(1) gebruik de machine UBU16-NET-xyz voor deze oefeningen-reeks.
(2) Indien nodig: vraag aan de docent het ip-adres van 'cassandra' en vraag tevens om er een account voor u op aan te maken, indien dit nog niet gebeurd zou zijn. cassandra is een FTP-server met LOGIN.
 
Naast het gebruik als downloader van alles en nog wat als anonymous user, wordt ftp ook heel veel ingezet als uploader/updater van websites. Je krijgt dan een account (username en paswoord) waarmee je kan inloggen. In je eigen root-directory heb je dan upload, create en delete rechten, en bijgevolg meer commando's. Je kan natuurlijk in je eigen organisatie ook een gewone ftp-account hebben, ergens, ... of misschien draai je zelf wel een server.
 
Bij het uploaden gebeurt het veel vaker, dat je de lokale directory-structuur wenst te doorbladeren. Daarvoor zijn er enkele commando's beschikbaar. Die gaan we even testen.
 
Tot slot bekijken we ook enkele manieren om ftp te gebruiken vanuit een script, om zo sneller updates te kunnen uitvoeren.
 

 • inloggen
   
  Inloggen is hetzelfde voor elke user, ook anonymous. Al is het natuurlijk wel belangrijk dat je een veilig paswoord gebruikt bij je persoonlijke account.
   
  Als je inlogt als anonymous kom je dikwijls in een directory /pub terecht. Gewone gebruikers komen eerder in een chrooted /home/<username> soort van directory terecht (al kun je daarvan het path niet zomaar zien). De chroot zorgt ervoor dat andere gebruikers jouw directory niet kunnen zien, en jij de directories van een ander niet. Je kan ook niet naar de parent directory.
   
  een voorbeeld:
  $ ftp ftp.lx800.be
  Connected to ftp.lx800.be.
  220 "Stand and deliver, login or be assimilated ..."
   
  Name (ftp.lx800.be:piet): jan
  331 Please specify the password.
  Password: <password>
  230 Login successful.
   
  Remote system type is UNIX.
  Using binary mode to transfer files.
  ftp> ls
  200 PORT command successful. Consider using PASV.
  150 Here comes the directory listing.
  drwxr-xr-x  2 1004   100      80 Sep 16 16:31 Documents
  drwxr-xr-x  2 1004   100      48 Sep 16 16:31 bin
  drwxr-xr-x  2 1004   100      80 Sep 16 16:31 public_html
  226 Directory send OK.
   
  ftp> ls public_html
  200 PORT command successful. Consider using PASV.
  150 Here comes the directory listing.
  -rwxr-xr-x  2 1004   100      48 Sep 16 16:31 index.php
  226 Directory send OK.
   
  ftp> quit
  221 Goodbye.

  Nu gebeurt het wel eens dat we een tikfout maken in ons paswoord, of zelfs in onze gebruikersnaam. FTP verlaten is dan niet nodig. Met het commando user proberen we gewoon opnieuw:

  ...
  Name (ftp.lx800.be:piet): jan
  331 Please specify the password.
  Password: <verkeerd>
  530 Login incorrect.
  Login failed.
   
  ftp> user jan
  331 Please specify the password.
  Password: <password>
  230 Login successful.
  Remote system type is UNIX.
  Using binary mode to transfer files.
  ftp>
  ...

   

 • cd en lcd
   
  Het commando cd wordt uitgevoerd op de ftp server. Als we files willen uploaden, moeten we dikwijls ook lokaal van directory wisselen. Dat doen we met lcd. Een voorbeeld:

  ftp> lcd
  Local directory now /home/www/linux800
   
  ftp> lcd ..
  Local directory now /home/www
   
  ftp> lcd
  Local directory now /home/www
   
  ftp> cd public_html
  250 Directory successfully changed.
   
  ftp> pwd
  257 "/public_html"
  ftp>

  De voorbeelden verduidelijken de werking.
  Indien je lcd intikt zonder argument, brengt hij je lokale directory op scherm.
  pwd doet bijna hetzelfde maar dan aan de server kant.
  Omdat we aan de commandprompt niet kunnen zien waar we ons lokaal noch remote bevinden, zullen we regelmatig pwd en lcd moeten intikken.
   

 • !   ... een uitroepteken
   
  Aan de ftp-prompt heeft het uitroepteken een speciale betekenis. Het gaat commando's vooraf die uitgevoerd worden in de lokale shell op je eigen client. We kunnen dus met !ls zien wat er in onze lokale directory zit. Met !vim index.html kunnen we nog snel lokaal een file editeren, we kunnen een pas afgehaald bestand met !mv op een andere plaats zetten, enz.
  ftp> ls
  200 PORT command successful. Consider using PASV.
  150 Here comes the directory listing.
  drwxr-xr-x  2 1004   100      80 Sep 16 16:31 Documents
  drwxr-xr-x  2 1004   100      48 Sep 16 16:31 bin
  drwxr-xr-x  2 1004   100      80 Sep 16 16:31 public_html
  226 Directory send OK.
   
  ftp> cd public_html
  250 Directory successfully changed.
   
  ftp> lcd
  Local directory now /home/www/linux800
   
  ftp> !ls *ftp*
  lx-svs-info-ftpclient.html      
  lx-svs-info-vsftpd.php  
  lx-svs-prak-vsftpd.html            
  lx-svs-info-ftpclient.php
  lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.html 
  lx-svs-prak-vsftpd.php
  lx-svs-info-vsftpd.html  
  lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.php
   
  ftp> mput lx-svs-info-*virt*
  mput lx-svs-info-apache2-virtualhosts.html? n
  mput lx-svs-info-apache2-virtualhosts.php? n
  mput lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.html? y
  200 PORT command successful. Consider using PASV.
  150 Ok to send data.
  226 File receive OK.
  4175 bytes sent in 0.01 secs (752.9 kB/s)
  mput lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.php? y
  200 PORT command successful. Consider using PASV.
  150 Ok to send data.
  226 File receive OK.
  521 bytes sent in 0.00 secs (2469.8 kB/s)
   
  ftp> quit
  221 Goodbye.

   

 • nog zeven commando's
   
  put, mput, delete, mdelete, mkdir, rmdir, chmod zijn zeven commando's die je nodig hebt om structuren aan te maken, te beheren en te verwijderen op je server. Het gebruik van deze commando's ligt voor de hand. Voor mput verwijs ik naar het voorbeeld in de vorige paragraaf. Voor de zes andere commando's nog een kort voorbeeld:
  ftp> cd public_html
  250 Directory successfully changed.
   
  ftp> lcd
  Local directory now /home/www/linux800
   
  ftp> ls
  200 PORT command successful. Consider using PASV.
  150 Here comes the directory listing.
  -rw-r--r-- 1 1004 100 4175 Sep 16 17:33 lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.html
  -rw------- 1 1004 100 521 Sep 16 17:33 lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.php
  226 Directory send OK.
   
  ftp> chmod 644 lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.php
  200 SITE CHMOD command ok.
   
  ftp> put index.php
  local: index.php remote: index.php
  200 PORT command successful. Consider using PASV.
  150 Ok to send data.
  226 File receive OK.
  495 bytes sent in 0.01 secs (84.6 kB/s)
   
  ftp> chmod 644 index.php
  200 SITE CHMOD command ok.
   
  ftp> mkdir test
  257 "/public_html/test" created
   
  ftp> mkdir jpgs
  257 "/public_html/jpgs" created
   
  ftp> rmdir test
  250 Remove directory operation successful.
   
  ftp> mdelete *virtual*
  mdelete lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.html? y
  250 Delete operation successful.
  mdelete lx-svs-info-vsftpd-virtualhosts.php? y
  250 Delete operation successful.
   
  ftp> delete index.php
  250 Delete operation successful.

   

 • niet interactive modus met switches & wput
   
  Wie veel ftp uploads doet, wordt het tikken van servernaam, usernaam, paswoord en directory al snel beu.
   
  • Kunnen we ftp opnemen in een script?
    
   Dat kan, maar wees zeer voorzichtig met het opnemen van je paswoord in zo'n script. Zorg dat alleen jij leesrechten hebt op zo'n script. Zorg dat het zich in een directory bevindt waar alleen jijzelf leesrechten hebt. Een voorbeeld:
   #!/bin/bash
   HOST='ftp.lx800.be'
   USER='jan'
   PASSWD='sdf12345'
   FILE=$1
   ftp -n $HOST <<END_SCRIPT
   quote USER $USER
   quote PASS $PASSWD
   cd httpdocs
   put $FILE
   quit
   END_SCRIPT

    

  • wput is een commando op één regel ...
    
   Hoewel het gebruik van wput makkelijker is dan het script van hierboven, is het nog onveiliger.
    
   gebruik:
    
   $ wput <filenaam> ftp://<user>:<password>@ftp.example.com/httpdocs/
    
   een voorbeeld:
   $ wput -uv lx-svs-info-vsftpd.php > ftp://jan:sdf12345@ftp.lx800.be/httpdocs/
    
   --21:43:45-- `lx-svs-info-vsftpd.php'
   => ftp://ftp.lx800_be:xxxxx@97.13.196.2:21/httpdocs/lx-svs-info-vsftpd.php
   Connecting to 97.13.196.2:21... connected!
   ==> AUTH TLS ... failed (AUTH not understood).
   Logging in as jan ... Logged in!
   ==> CWD httpdocs
   ==> TYPE I ... done.
   ==> SIZE lx-svs-info-vsftpd.php ... done (508 bytes)
   Remote file size is equal to local size. Restarting at 0
   ==> PASV ... done.
   ==> STOR lx-svs-info-vsftpd.php ... done.
   Length: 508
   21:43:45 (lx-svs-info-vsftpd.php) - `10.38K/s' [508]
   FINISHED --21:43:45--
   Transfered 508 bytes in 1 file at 2.23K/s

    
   Waarom is dit wput-commando onveilig?
   Je paswoord komt terecht in .bash_history
   en iemand die ps -aux intikt op dezelfde computer terwijl wput loopt ziet jouw hele commando, inclusief je paswoord.
    
   Gebruik wput dan ook alleen op je eigen single user pc.
    
   Meer info over wput: debuntu.org/wget-wput-or-how-to-easily-download-upload-over-internet