home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

mail protocols

 

mail-protocols

mail-protocols-van-sender-to-recipient-draft
 
We gebruiken telnet om met mail-servers aan de slag te gaan.
 
Als SMTP moet U de mail-server gebruiken van de toegangs-provider waar de cursus of uw experiment doorgaat.
 
Voor POP3 en IMAP4 krijgt u ip-adres(sen) of FQDN van de docent.
Mail die u zelf heeft verstuurd met TELNET naar SMTP wordt momenteel door 99% van de ontvangende SMTP mailservers als SPAM onderschept.
Om POP3 via TELNET te gebruiken moet u dan ook met uw eigen privee-mailadres een mail sturen naar de mailbox van de POP3, uw toegewezen door de docent.
 
Bij sommige mail-services kan je direct het protocol intikken. Daartoe moet je wel de protocol primitives kennen. Als voorbeeld geven we SMTP en POP3. Voor iMAP4 verwijzen we naar het web en uw eigen initiatief.
 
SMTP
 
Simple Mail Tranfer Protocol wordt gebruikt om email te versturen: bekijk dit voorbeeld en pas dit aan, aan uw gegevens.
 

$ telnet smtp.nodomain.net 25
 
Trying 172.16.0.3...
Connected to smtp.nodomain.net
Escape character is '^]'.
220 ares.intec-brussel.intra Microsoft ESMTP MAIL Service,
Version: 6.0.3790.1830 ready at Mon, 3 Mar 2008 12:42:09 +0100
 
HELO
 
250 ares.intec-brussel.intra Hello [172.16.31.101]
 
MAIL FROM: mannix@intecbrussel.intra
 
250 2.1.0 mannix@intecbrussel.intra....Sender OK
 
RCPT TO: milarepa@intecbrussel.intra
 
250 2.1.5 milarepa@intecbrussel.intra
 
DATA
 
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
 
Dit is de body van ons mailbericht.
.
 
250 2.6.0 <ARESHZlJ2HxYHLBQhEx00000034@ares.intec-brussel.intra> Queued mail for delivery
 
QUIT
 
221 2.0.0 ares.intec-brussel.intra Service closing transmission channel Connection closed by foreign host.

 
POP3
 
Post Office Protocol v3 wordt nog steeds heel veel gebruikt om e-mail te ontvangen. Heel veel protocol-commands moeten in hoofdletters worden ingegeven. Protocol-commands bestaan meestal uit 4 characters.

$ telnet yourpop3server.net 110
 
Trying 172.16.22.3...
Connected to 172.16.22.3.
Escape character is '^]'.
+OK Qpopper (version 4.0.5) at localhost starting. <7534.1204549069@localhost>
 
USER ludo@linux800.be
+OK Password required for ludo.
 
PASS sdf12345
+OK ludo has 0 visible messages (0 hidden) in 0 octets.
 
STAT
+OK 0 0
 
LIST
+OK 0 visible messages (0 octets)
.
 
DELE 1
-ERR Message 1 does not exist.
 
RETR 2
-ERR Message 2 does not exist.
 
QUIT
+OK Pop server at yourpop3 signing off.
Connection closed by foreign host.

In deze voorbeelden zie je ook de versie van de server-software die op de server draait.
 
WIRESHARK
 
Installeer outlook-express en wireshark in een W2K virtual.
Configureer je SMTP en POP3 accounts in outlook express
Test
Snif met wireshark
 
IMAP4

Advanced students ...

Gebruik je credentials van de pop3-server om de imap-server te gebruiken.
Zoek in google op "telnet to imap server" om zelf aan de slag te gaan.

HAVE FUN