home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

DHCP relay agent + OSPF

 

netadv-2021-ospf

  
download deze oefening: exa-netadv-2021-ospf-ip-helper
 
De PC's in dit netwerk zijn reeds geconfigureerd, met een correcte Gateway.
Bepaal aan de hand hiervan de ip-adressen van de ethernetkaarten van de routers - stel ze in.
Bepaal vervolgens ip addressen voor de seriele verbindingen en stel ze in.
Activeer OSPF op alle routers zodat alle PC's mekaar kunnen pingen.
Zet een DHCP-server in netwerk HQ en zorg dat alle pc's ook die in sub1 en sub2 ip-adressen krijgen via dhcp relay agent

stappenplan:

  1. schrijf adressen op de PKT-GUI voor alle interfaces van alle routers
  2. configureer alle interfaces op alle routers
  3. configureer ospf op alle routers
  4. test de ospf met een ping van PC1 naar alle andere PC's
  5. maak 3 dhcp ranges aan op de dhcp server (dat kan ook later)
  6. zet ip helper of de juiste interface van R1 en R2
  7. zet alle pc's nu EEn voor EEn in dhcp en kijk of je een dhcp-config krijgt van de dhcp-server
  8. test tenslotte met een ping naar alle pc's