home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

dhcp-relay-agent

download here: snippet dhcp relay-agent
 
het ip helper-address commando moet alleen geplaatst worden op de routers die de DHCP-request van de clients moeten doorgeven, en alleen op de interface die deze clients verbindt:

 • op router R2 alleen op Fa0/0
 • op router R3 alleen op Fa0/0
   
  syntax:
  ip helper-address [ip-adres-dhcp-server]

  de DHCP-server heeft in het volgende voorbeeld het adres 192.168.1.2
   
  voorbeeld:

  R2(config)# int fastEthernet 0/0
  R2(config-if)# ip helper-address 192.168.1.2
  R2(config-if)# end

   

vermits er op router R1 geen DHCP-clients zitten moet er op deze router (R1) geen ip helper-address commando worden ingegeven, op geen enkele interface.
 
Het ip helper commando wordt ingetikt op de interface die verbonden is met het PC-client-netwerk ...
 
Kijk even na of de ip helper in de downloadable snippet alleen staat op de Fa00 van R2 en R3. Zoniet, verwijder de niet noodzakelijke ip helper configuraties van de interfaces die geen broadcasts naar unicasts moeten omzetten (alle seriele poorten en de ethernet kaart van R1).