home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

dhcp-relay-agent

download here: snippet dhcp relay-agent
 
het ip helper-address commando moet alleen geplaatst worden op de routers die de DHCP-request van de clients moeten doorgeven, en alleen op de interface die deze clients verbindt:

  • op router R2 alleen op Fa0/0
  • op router R3 alleen op Fa0/0

vermits er op router R1 geen DHCP-clients zitten moet er op deze router geen ip helper-address commando worden ingegeven, op geen enkele interface.