home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

Voor ssh op router doen we het volgende:
 
-00. int gi0/1
-01. ip addr 10.200.0.1 255.255.255.0
-02. no shut

verbind de ssh-PC rechtstreeks op poort gi0/1
of op dezelfde LAN (VLAN) waarop gi0/1 is verbonden

-11. hostname
-12. domain name
-13. enable password
-14. crypto key generate rsa
-15. user weareroot secret sdf12345
-16. line vty 0 15
-17. login local
-18. transport input ssh
-19. end
-20. copy run start
 
Voor ssh op switch doen we dit ... :
 
-00. int vlan 33
-01. ip addr 10.200.0.2 255.255.255.0
-02. no shut
 
-11. int fa0/24
-12. switchport mode access
-13. switchport access vlan 33

verbind de ssh-PC op poort fa0/24, 
of op een poort die in dezelfde vlan zit (in ons geval 33 maar kan elk getal zijn) als het ip-addres in punt 00 en punt 13

-21. hostname
-22. domain name
-23. enable password sdf12345
-24. crypto key generate rsa
-25. user weareroot secret sdf12345
-26. line vty 0 15
-27. login local
-28. transport input ssh
-29. end
-30. copy run start