home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

test dag 4 -- vr 11 oct 2019

 

 1. (9) ip-adressen
  Zoek van de volgende ip-adresssen:
  NET-identifier / NET-broadcast / max aantal hosts / decimaal netmask

  • 203.196.74.229/27
  • 168.53.237.81/28
  • 211.157.49.117/21
    
 2. (3) praktijkmodel
  Benoem (bottom up) de derde laag in het praktijkmodel
  Welke protocol(len) zitten hier?
  Geef twee functies van die protocol(len)
   
 3. (3) frame
  Teken een ethernet frame, benoem alle velden
  Waarvoor dient het CRC veld?
   
 4. (5) Packettracer
  • Cre-eer in packettracer een netwerk:
  • Een eerste PC pc1 heeft adres 10.189.17.101 en netmask 255.255.255.248. Plaats een switch 2960 met hieraan gekoppeld 3 extra PC's met correcte ip-configuraties. Kun alle PC's mekaar pingen?
  • Zet een server op poort 24 van de switch, en geef deze address 10.189.17.103 (is dit correct? zoniet pas aan) Kun je vanaf PC2 de website zien. (website van server is automatisch aan)
   Toon aan de docent aan het einde van de test.