home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

test -- dag4 -- 31/10/2018

 1. (9) ip-adressen
  Zoek van de volgende ip-adresssen:
  NET-identifier / NET-broadcast / max aantal hosts / decimaal netmask

  • 203.196.74.119/26
  • 168.53.237.81/19
  • 211.157.49.218/23
    
 2. (4) praktijkmodel
  Benoem (bottom up) de vierde laag in het praktijkmodel
  Welke protocol(len) zitten hier?
  Geef twee functies van die protocol(len)

 3. (2) unicast/broadcast
  Leg het verschil uit tussen unicast en broadcast

 4. (5) Packettracer
  Cre-eer in packettracer een netwerk 100.50.16.0/20
  Plaats een switch 2960 met hieraan gekoppeld 3 PC's met correcte ip-configuraties.
  Kun alle PC's mekaar pingen?
  Zet een server op poort 24 van de switch, en geef deze address 100.50.20.0/20 (ja, nul achteraan -- hier mag dat -- mag dat echt? waarom?)
  Kun je vanaf PC2 de website zien. (website van server is automatisch aan)
  Toon aan de docent aan het einde van de test.