home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

test2 (dag3)

 1. (3) bandbreedte
  Een download van 50GB tegen 180Mbit/s zou hoe lang moeten duren?
  bij de hogere download zien we na 5 minuten dat er 200MB is gedownload
  wat is de actuele snelheid?
  hoe lang duurt de download echt

 2. (4) net-ID/net-BC
  Zoek van de volgende ip-adresssen:
  de NET-identifier / NET-broadcast / max aantal hosts /
  decimaal netmask of CIDR-netmask (slash notatie)

  192.168.14.123/27
  148.253.174.18/29
 3. (2) praktijkmodel
  Benoem (bottom up) de tweede laag in het praktijkmodel
  Geef enkele keywords betreffende de funktie van deze laag
  Behoort deze laag bij TCP/IP of bij Ethernet?

 4. (5) Packettracer
  Cre-eer in packettracer een netwerk 10.0.1.0/24
  Een switch 2960 met hieraan gekoppeld 3 PC's met correcte ip-configuraties.
  Kun alle PC's mekaar pingen?
  Toon aan de docent aan het einde van de test.