home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

test 02 -- dag3 -- 18/12/2017

 
TEST bandbreedte // ip-adressen // praktijkmodel // frame // PT oefening
 

 1. (6) bandbreedte
   
  • Een download van 50GB tegen 180Mbit/s zou hoe lang moeten duren?
  • Bij de hogere download zien we na 5 minuten dat er 200MB is gedownload
   • wat is de actuele snelheid?
   • hoe lang duurt de download echt
     
 2. (10) ip-adressen
  Zoek van de volgende ip-adresssen:
  de NET-identifier / NET-broadcast / max aantal hosts /
  decimaal netmask of CIDR-netmask (slash notatie)
   
  • 172.31.247.189 - 255.255.0.0
  • 192.168.14.123/27
  • 148.253.174.18/29
    
 3. (2) praktijkmodel
  Benoem de (bottom up) de tweede laag in het praktijkmodel
  Geef enkele keywords betreffende de funktie van deze laag
  Behoort deze laag bij TCP/IP of bij Ethernet?
   
 4. (4) frame
  Teken een ethernet frame, benoem alle velden
  Waarvoor dient het laatste veld? Wat betekent CRC?
   
 5. (8) Packettracer
  Cre-eer in packettracer een netwerk 10.0.1.0/24
  Een switch 2960 met hieraan gekoppeld 3 PC's met correcte ip-configuraties.
  Kun alle PC's mekaar pingen?
  Toon aan de docent aan het einde van de test.