home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

test 03 -- dag4 -- 19/12/2017

 1. (9) ip-adressen
  Zoek van de volgende ip-adresssen:
  NET-identifier / NET-broadcast / max aantal hosts / decimaal netmask

  • 198.205.148.219/26
  • 48.214.253.181/19
  • 151.57.149.18/23
    
 2. (3) praktijkmodel
  Benoem de (bottom up) de derde laag in het praktijkmodel
  Welke protocol(len) zitten hier?
  Geef twee functies van die protocol(len)

 3. (3) frame
  Teken een ethernet frame, benoem alle velden
  Waarvoor dient het TYPE veld?

 4. (5) Packettracer
  Cre-eer in packettracer een netwerk 172.0.1.0/20
  Een switch 2960 met hieraan gekoppeld 3 PC's met correcte ip-configuraties.
  Kun alle PC's mekaar pingen?
  Zet een server op poort 24 van de switch, en geef deze address 172.0.5.0/20
  Kun je vanaf PC2 de website zien. (website van server is automatisch aan)
  Toon aan de docent aan het einde van de test.