home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

legacy subnetting en routing (oef1) OSPF

oefening 1:
U moet een bestaand netwerk 10.1.0.0/24 verdelen in 5 subnetten. Het grootste netwerk bevat nu al 23 hosts.

subnetting-in-pt-oef1

Configureer in OSPF zodat alle hosts mekaar kunnen pingen ....
sjabloon: subnetting-oef1-ospf