home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

legacy subnetting

We verdelen een gegeven netwerk in sub-netwerken. Zo'n deelnetwerk noemen we een subnet.
Zo verdelen we bijvoorbeeld in een school, een bepaalde verdieping met origineel een /24 netmask in 4 gelijke sub-netwerken. Als we verdelen in subnetten, waarbij elk subnet dezelfde netmask krijgt en bijgevolg alle subnetten dezelfde maksimale grootte hebben, spreken we over legacysubnetting: hier is het maximum aantal hosts per subnet is vast voor alle subnetten ...
 
link: en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork
 
 
voorbeeld
 
We verdelen het netwerk 192.168.1.0/24
We hebben 3 subnetten nodig, en het grootste subnet moet minstens 42 hosts kunnen bevatten ...
 
Om te subnetten gaan we enkele host-bits van het huidige /24 netwerk gebruiken als (sub-)net-bits.
We hebben nu 8 hostbits. (/24 betekent 24 netwerk-bits en een ipv4-adres is 32 bits lang)
 
Hoeveel van die bits hebben we nodig voor 3 subnetten?
Deze vraag kun je binair vertalen naar "HOEVEEL bits heb je MINIMAAL nodig voor 3 verschilende BITCOMBINATIES"
 
Met 1 bit kun je twee verschillende sub-net-nummers gebruiken: 0 en 1.
Met 2 bits kun je vier verschillende sub-net-nummers gebruiken: 00, 01, 10 en 11
 
We hebben 2 bits nodig voor de 3 subnetten van de hogere vraag. We hebben dan nog 1 ongebruikte combinatie over.
 
De tweede voorwaarde is dat het grootste subnetwerk 42 hosts moet kunnen bevatten.
Voor 42 hosts heb je minstens 6 bits nodig.
(met 5 bits heb je maar 25=32 mogelijkheden, maar met 6 bits heb je er 26=64)
 
En die 6 bits hebben we nog over ...  

  • we hebben de originele 24 netbits
  • we hebben, de net vastgelegde 2 subnetbits
  • 32 ipv4-bits - 24 netbits - 2 subnetbits = 6 hostbits
  • de nieuwe mask van onze subnetten wordt /26

 
Binair zijn onze bits als volgt verdeeld:
nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn. ss- hhhhhh
 
Dus ... in ons geval ...
192.168.1. [ ss hhhhhh ] (tussen de vierkante haken werken we binair)
 
 
1ste subnet: (sub-net-bits 00 )
 
net id (host bits allemaal op 0 ) 192.168.1. [ 00 000000 ] ­> 192.168.1.0/26
broadcast (host bits alle op 1192.168.1. [ 00 111111 ] ­> 192.168.1.63
 
2de subnet: (sub-net-bits 01 )
 
net id (host bits allemaal op 0 ) 192.168.1. [ 01 000000 ] ­> 192.168.1.64/26
broadcast (host bits alle op 1192.168.1. [ 01 111111 ] ­> 192.168.1.127
 
3de subnet: (sub-net-bits 10 )
 
net id (host bits allemaal op 0 ) 192.168.1. [ 10 000000 ] ­> 192.168.1.128/26
broadcast (host bits alle op 1192.168.1. [ 10 111111 ] ­> 192.168.1.191
 
4de subnet: (sub-net-bits 11 ) (niet in gebruik)
 
net id (host bits allemaal op 0 ) 192.168.1. [ 11 000000 ] ­> 192.168.1.192/26
broadcast (host bits alle op 1192.168.1. [ 11 111111 ] ­> 192.168.1.255