home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

switch security: basis

 
Je kan dit labo uitvoeren in Packettracer, of met je laptop, een blauwe console kabel usb-2-rs232, en een echte 2960 switch.

Packettracer Schema: 

switch-security-inleiding

Adrestabel:

 Device  Interface  IP/Mask
 --------+----------+----------------
 S1   | VLAN99 |172.17.99.11/24  model 2960
 PC1   | NIC   |172.17.99.21/24 
 PC2   | NIC   |172.17.99.31/24  

 
In dit LAB:

 • eenvoudig switch beheer
 • configureren van dynamic port security
 • test dynamic port security
 • beveilig ongebruikte ports

Opdracht 1: eenvoudige switch administratie

Koppel S1 en PC1 aan elkaar met een blauwe consolekabel.
RS232 (COM) van PC1 naar de console-interface op switch S1.
 
klik dan op PC1
vervolgens op het tabblad Bureaublad
selecteer Terminal op het tabblad Bureaublad.
gebruik onderstaande standaardinstellingen voor terminalconfiguratie
en klik vervolgens op OK:

Bits Per Second = 9600
Data Bits = 8
Parity = None
Stop Bits = 1
Flow Control = None

Ga naar privileged EXEC mode. (> enable)
 
Merk op dat je naar privileged EXEC mode kan gaan zonder paswoord.
Je verbinding via de console kabel is ook niet beveiligd.
We moeten beide (console en priv EXEC) beveiligen.
 
We gaan nu naar global configuration mode met het commando configure terminal en zetten een paswoord (secret) op priviledged EXEC mode:
 
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
S1(config)# enable secret class
S1(config)#
 
Vervolgens beveiligen we de console kabel en de line vty 0 15.
line vty 0 15 zijn de netwerkslots via telnet of ssh.
 
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# line vty 0 15
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)#
 
Omdat de net ingetikte paswoorden in plain-text verschijnen in de running-config, zetten we de service password-encryption aan.
 
S1(config)# service password-encryption
S1(config)#
 
In sommige landen is een BERICHT over juridische stappen na misbruik van paswoorden wettelijk verplicht. Daarom configureren we vervolgens een MOTD banner. (Message Of The Day bericht). We omsluiten de MOTD met het ampersand &-karakter:
 
S1(config)# banner motd &Authorized Access Only&
S1(config)# end
S1#
 
... en we slaan de running-config op als start-up-config:
S1# copy run start
 
.. en tikken nog een laatste exit om terug te keren naar user-exec.
S1# exit
 
Probeer vervolgens opnieuw toegang te krijgen te de switch via de console kabel, .. (welk paswoord moet je tikken)
en kijk daarna naar priviledged EXEC modus (#). (welk paswoord moet je hier tikken)

Opdracht 2: Configureer Dynamic Port Security

activeer VLAN99 en zet er een ip-adres op

S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
 
ga naar fa0/18,
zet fa0/18 op vlan 99,
en zet port-security aan op fa0/18

 
S1(config-if)# interface fa0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# switchport port-security
 
Configureer het maximum aantal MAC addressen op 1.
De switch leert dan maximum 1 MAC address op die poort:
 
S1(config-if)# switchport port-security maximum 1
 
Configureer de port als sticky;
Het MAC-address wordt dan automatisch toegevoegd aan de running config.
 
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
 
Configureer de port voor auto shut down als de port security wordt overtreden.
(als je het volgende commando niet uitvoert worden overtredingen gelogd maar niet verboden ...
 
S1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
 
Plaats een netwerkkabel tussen PC1 en Fa0/18
ping van PC1 naar S1
 
Bevestig dat S1 het MAC address van PC1 heeft "aangeleerd":
 
kijk naar de MAC table:
 
S1# show mac-address-table

 vlan  Mac Address    Type    Ports
 ----  -----------    --------  -----

 99  0060.5c5b.cd23  STATIC   Fa0/18

Het MAC address is nu ook toegevoegd aan de running-config
 
S1# show running-config

...
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky 
 switchport port-security mac-address sticky 0060.5C5B.CD23
...

Opdracht 3: Test Dynamic Port Security

-- verwijder PC1 van fa0/18 en plaats PC2 in de plaats // laat de console kabel in PC1
-- verbind PC2 via Fa0/18 op S1. Wacht tot de LED groen wordt
-- ping vervolgens van PC2 naar S1. De port zou nu automatisch moeten afsluiten.
 
Kijk na of port security de reden is van de shutdown:
Tik show interface fa0/18
 
S1# show interface fa0/18

FastEthernet0/18 is down, line protocol is down (err-disabled)
Hardware is Lance, address is 0090.213e.5712 (bia 0090.213e.5712)
...

De line protocol is down wegens een error (err) "accepting a frame with a different MAC address than the learned MAC address" en bijgevolg heeft de switch de poort gedisabled.
 
Je kan ook nog eens kijken met het show port-security interface fa0/18 commando:
 
S1# show port-security interface fa0/18

Port Security       : Enabled
Port Status        : Secure-shutdown
Violation Mode       : Shutdown
Aging Time         : 0 mins
Aging Type         : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses  : 1
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan  : 00E0.F7B0.086E:99
Security Violation Count  : 1

Merk op dat Port Status is secure-shutdown, en security violation count is 1.
 

 1. herstel de verbinding tussen PC1 en S1
   
  De poort is nog steeds down. Een poort in down status wegens security violation moet manueel worden herstart.
   
 2. reset vervolgens port security: shut down de poort; vervolgens voer je een no shut uit.
   
  S1# config t
  S1(config)# interface fa0/18
  S1(config-if)# shutdown
  %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down
  S1(config-if)# no shutdown
  %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to up
  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/18, changed state to up
  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
  S1(config-if)# exit
  S1(config)#
   
 3. Test of het weer werkt: ping van PC1 naar S1.

Opdracht 4: Secure Unused Ports

Een simpele manier om je switch te beveiligen tegen ongeoorloofd kabels insteken
is om alle niet gebruikte poorten te disablen.
 
S1(config)# interface fa0/17
S1(config-if)# shutdown
 
Test de poort: verbind PC2 op Fa0/17 op S1
De link LED zou rood moeten blijven. PC2 kan geen verbinding maken.