home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

port states en port roles

 
Een state is een TOESTAND.
 
Een toestand is een werk-woord:
Studenten slapen, letten op, studeren, ontspannen, werken samen ...
 
Een role is een FUNCTIE in een geheel.
 
Een functie is een JOB. Een zelfstandig naamwoord:
Je bent student, of minister, of leraar, of bediende aan de balie, ...
 

 1. port states
   
  Er zijn bij STP, 5 verschillende port states.
  Op om het even welk ogenblik is een switchport in STP
  in EEn van deze 5 toestanden:
   
  • disabled
  • listening
  • learning
  • forwarding
  • blocking
    
 2. port roles
   
  Er zijn bij STP, 3 verschillende port roles.
  Een switchport in STP vervult EEn van de volgende 3 funkties:
   
  • root port
  • designated port
  • alternate port (mostly in blocked state)