home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

shares en permissions

 1. Cloon win7 (of 10)
 2. Voeg drie extra HD toe (16GB) en verwijder de CD-ROM drive in virtualbox
 3. Daarna in windows disk management ...
  • voeg de schijven als simple-volume:
  • (de eerste schijf is uw C: schijf)
  • de tweede schijf wordt een D: schijf in FAT32
  • de derde schijf wordt een X: schijf in NTFS
  • de vierde schijf mounten we in c:\vierde-schijf format NTFS
 4. maak een subdirectory d-folder op schijf D:
 5. maak een subdirectory x-folder op schijf X:
 6. maak een subdirectroy ik-ben-4 op de vierde schijf in c:\vierde-schijf
 7. Share alle drie de folders en doe het volgende:
  • d-folder: share permissions read-only / filesystem permissions read-write
   Test vanaf een w2k-client via de GUI en met het commando net use.
   Test of je kan lezen en schrijven.
  • x-folder: share permissions read-write / filesystem read only
   Test vanaf een w2k-client via de GUI en met het commando net use.
   Test of je kan lezen en schrijven.
  • ik-ben-4: share permissions read-write / filesystem read-write
   Test vanaf een w2k-client via de GUI en met het commando net use.
   Test of je kan lezen en schrijven.
 8. Share de folder c:\vierde-schijf\ik-ben-4 read-write en test in je client.