home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

netwerk800

31 juli 2018
Search boxen zijn toegevoegd per hoofdstuk.
 
04 juli 2018
De site is gereorganizeerd.
Alles van de basis-cursus netwerken is nu ondergebracht in basis, ook de howto's, de labs en de PT-oefeningen.
De rest is onderverdeeld in advanced (alles dat niet basis, routing of switching is), naast routing en switching. Ik hoop dat deze herverdeling van artikelen het zoekwerk ten goede komt.
Door deze herverdeling zijn de oude agenda's onbruikbaar geworden om artikelen terug te vinden
Door de grote hoeveelheid artikelen was het moeilijker geworden snel dingen terug te vinden. Een google search box zou niet misstaan, maar dat werkte eigenlijk niet. Wijzigingen worden door google soms weken later opgepikt. We zoeken naar een adere oplossing (streefdatum 31/7)
 
29 juli 2017
Alle netwerkmateriaal van de voorbije 6 jaar is nu verzameld onder deze website.

20 juni 2016
We hebben de cursus hardware tijdelijk ondergebracht in "overige"

19 mei 2016:
Deze website is ondertussen in gebruik voor de cursus advanced networking. In de loop van de komende maanden wordt een geheel van materiaal op linux801.wordpress.com en sftp.linux800.be langzaam maar zeker overgezet.

10 mei 2016:
Deze site is tot stand gekomen ter begeleiding van de cursussen netwerken en netwerken advanced
in al hun kleuren en vormen. Ongeveer een jaar en een paar maanden geleden ben ik een wordpress-site begonnen met hetzelfde doel, maar wordpress gaat heel slecht om met <code>:
simpele instructies als C:\ping www.bbc.co.uk werden door de wordpress editor helemaal vermangeld.
Een maand geleden zijn we voor linux begonnen met een remake van de site http://old.linux800.be via kirby CMS. Dat is zodanig meegevallen, dat we kirby CMS nu ook gaan gebruiken voor de cursussen netwerken.

bert vandenbroeck