home       basis       advanced       routing       switching       testen       overig      

ubuntu 16.04 net-server importeren

 1. Download vanaf de SFTP server of vanaf een mirror
  netuser@pc100 ~ $ get //sftp[-mirror]/ftp/public/vbox_machines/ubu16-NET-xyz.zip
    >>> 1.456.108.100 bytes downloaded

   

 2. Unzip de virtuele machine in je VMs folder
   
  Dit is meestal ... C:\Users\[username]\VirtualBox VMs
  Gebruik de GUI ...
  Daarna heb je deze files in je map ...
  ubu16-NET-xyz/ubu16-NET-xyz.vdi 
  ubu16-NET-xyz/Logs/
  ubu16-NET-xyz/Logs/VBox.log 
  ubu16-NET-xyz/ubu16-NET-xyz.vbox-prev 
  ubu16-NET-xyz/ubu16-NET-xyz.vbox 

   

 3. Importeer de machine in VirtualBox
   
  vbox-add

   

  vbox-add-2

   

 4. Kloon je server
   
  what-do-i-do-now

   
  Dan moet je je server bij 'ik weet niet wat ik gedaan heb' niet telkens opnieuw downloaden en importeren. Werk altijd op de klonen ( klones ... ? )
    

 5. Geef nieuwe MAC adressen aan beide netwerkadapters
   
  new-mac-adapter1

   

  new-mac-adapter2

   

 6. Doe een start van de virtuele server
   
  Logon met het gekende paswoord (denk eraan, je virtual heeft een QWERTY-keyboard-layout ... )
   
  Controlleer of je eerste netkaart in NAT een vbox NAT adres krijgt. Je andere netkaart zit in intnet en is manueel ingesteld ...
   
  logon-qwerty-check-ips

   

 7. Maak een ssh-verbinding vanaf W10 of Linux-MINT naar je server ...
   
  Er is port-forwarding ingesteld op je virtuele server zodat je kan inloggen vanaf je eigen command prompt, in AZERTY of whatever, in de gewenste kleur en met o.a. de mogelijkheid voor cut & paste ...
  Dat gebeurt dan naar localhost en op de vooraf ingestelde poort (in vbox) 12322
   
  C:\> ssh -p 12322 student@localhost
  student@localhost's password: ****** (in azerty)
   
  Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-148-generic x86_64)
   
  * Documentation: https://help.ubuntu.com
  * Management:   https://landscape.canonical.com
  * Support:    https://ubuntu.com/advantage
   
  Last login: Mon Jun 31 25:68:78 2081
  student@ubu16-NET-xyz:~$ 

  Je kan het poortnummer controlleren en zonodig wijzigen als je in de VBOX-settings van Adapter1 klikt op de button Port Forwarding ...

  port-forwarding-adapter1

   

  portforwarding-12322

   
  Op die manier kan je verschillende linux machines die in NAT zitten bereiken als je voor elke machine apart een ander port-number instelt.
   

 8. shutdown, en maak een snapshot
   
  Maak regelmatig snapshots vooraleer je configs en allerlei wil aanpassen ...
  !!! Have Fun !!!
   
 9. netstat -vatn
   
  Tik aan de command-line van je server netstat -vatn in om te kijken welke services allemaal actief zijn op dze server ...